یکشنبه، فروردین ۱۶، ۱۳۸۸

همدردي با ويرجينيا وولف


...

پس رسوب كردم

با جيب هاي پر از سنگ

به ته رودخانه اوز

همراه با ويرجينيا وولف

تا بار ديگر مرده باشم

بر اين مقصود بي مقصد

...

زنده ياد حسين پناهي


هیچ نظری موجود نیست: